Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

29/04/2011

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.04.2011 17:04:25


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032011 31032010
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -15.438.840 -2.503.417
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 1.532.597 1.160.348
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 14.839.585 14.327.199
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 1.586.538 1.240.445
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 20 590.043 918.218
Risk ve dava karşılıkları iptali 13 -3.699.013 -2.170.178
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 13 5.138.393 2.422.968
Değer düşüş karşılığı 20 42.391 56.056
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 130.692 148.536
Kıdem tazminatı karşılığı 15 5.515.477 -397.747
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 282.032 423.131
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 8 -194.792 -627.398
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -166.570 -861.946
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları   767.369 -2.229.306
Vergi gideri 23 -149.399 -1.217.208
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   10.776.503 10.689.701
Ticari alacaklardaki artış/(azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil 7 8.025.453 11.327.054
Stoklardaki artış 8 -12.962.083 -16.362.589
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış 25 -691.653 5.424
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar azalış   -2.594.786 1.475.872
Diğer kısa vadeli borçlar (artış)/ azalış   -3.948.815 -9.821.480
Ticari borçlar artış/ (azalış)   -49.115.447 -50.454.927
İlişkili taraflara borçlar artış/ (azalış) 25 -340.423 -822.894
Gider tahakkukları artış/ (azalış)   -47.453.910 -5.101.586
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/ (azalış)   7.773.214 15.112.629
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit   -90.531.947 -43.952.796
Ödenen vergi   0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 -5.190.219 -123.074
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit   -95.722.166 -44.075.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 10 -3.949.737 -7.683.078
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -163.891 -251.846
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 -93.572 0
Finansal yatırımlardaki değişim   0 -115.954.950
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   478.307 386.644
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -3.728.893 -123.503.230
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   15.955.395 15.113.932
Kredi geri ödemeleri   -33.389.946 -3.260.362
Finansal kiralama geri ödemeleri   -87.020 -179.139
Ödenen temettü   0 0
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   -17.521.571 11.674.431
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)   -116.972.630 -155.904.669
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   225.339.230 260.530.214
Faiz tahakkuku   166.570 373.390
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi   797.691 -592.537
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   109.330.861 104.406.398
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.