Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

29/04/2011

  Gelir Tablosu
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.04.2011 17:04:24


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2011 - 31.03.2011 01.01.2010 - 31.03.2010 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 17 584.630.150 601.756.889    
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 14.206.472 12.551.238    
Satışların Maliyeti (-) 17 -461.317.272 -478.421.253    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17 -3.412.019 -1.363.508    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   134.107.331 134.523.366    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler   0 0    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)   0 0    
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)   0 0    
BRÜT KAR/ZARAR   134.107.331 134.523.366    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -12.039.378 -10.705.399    
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -134.681.935 -123.474.277    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)   0 0    
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 2.406.174 3.671.197    
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -10.111.567 -7.970.356    
FAALİYET KARI/ZARARI   -20.319.375 -3.955.469    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar   0 0    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 10.215.996 8.872.795    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -5.484.860 -8.637.951    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -15.588.239 -3.720.625    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   149.399 1.217.208    
- Dönem Vergi Gelir/Gideri   0 -220.439    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 23 149.399 1.437.647    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -15.438.840 -2.503.417    
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -15.438.840 -2.503.417    
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0    
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0    
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0    
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0    
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -15.438.840 -2.503.417    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -15.438.840 -2.503.417    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -15.438.840 -2.503.417    
           
Hisse Başına Kazanç 24 -0,136119 -0,022072    
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.