Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

29/04/2011

  Bilanço
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.04.2011 17:04:23


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032011 31122010
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   437.811.060 546.538.698
Nakit ve Benzerleri 5 109.330.861 225.339.230
Finansal Yatırımlar   0 767.369
Ticari Alacaklar   105.018.187 113.320.872
- Diğer Ticari Alacaklar 7 104.594.543 112.902.028
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 423.644 418.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar   0 0
Diğer Alacaklar   7.523.415 6.435.888
- Diğer Alacaklar   483.731 83.057
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25 7.039.684 6.352.831
Stoklar 8 200.767.500 187.610.625
Canlı Varlıklar   0 0
Diğer Dönen Varlıklar   15.171.097 13.064.714
       
(Ara Toplam)   437.811.060 546.538.698
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.158.335.937 1.174.538.669
Ticari Alacaklar   18.010.269 17.922.517
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar   0 0
Diğer Alacaklar   0 0
Finansal Yatırımlar   0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar   0 0
Canlı Varlıklar   0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 205.457.349 157.178.172
Maddi Duran Varlıklar 10 565.497.236 625.031.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 14.485.363 19.669.700
Şerefiye 12 302.356.408 302.356.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 46.529.312 46.379.913
Diğer Duran Varlıklar   6.000.000 6.000.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.596.146.997 1.721.077.367
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   562.521.760 673.392.005
Finansal Borçlar 6 15.955.395 33.389.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 451.719 565.705
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   364.013.176 412.665.842
- Diğer Ticari Borçlar 7 359.740.881 407.824.324
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 4.272.295 4.841.518
Diğer Borçlar   28.805.001 33.785.820
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar   20.794.018 30.648.060
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25 2.105.756 3.137.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar   0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları   0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü   0 0
Borç Karşılıkları 13 127.788.041 165.348.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 8.689.214 12.684.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   22.724.441 14.951.227
       
(Ara Toplam)   562.521.760 673.392.005
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler   0 0
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   44.928.991 43.550.276
Finansal Borçlar   0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 12.736.520 11.911.863
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   7.564.815 7.336.015
- İlişkili Taraflara Borçlar 25 7.564.815 7.336.015
Diğer Borçlar   0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar   0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları   0 0
Borç Karşılıkları   0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 24.627.656 24.302.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü   0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler   0 0
Ö Z K A Y N A K L A R   988.696.246 1.004.135.086
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   988.696.246 1.004.135.086
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)   0 0
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları   0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları   0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler   0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16 178.015.672 198.375.832
Net Dönem Karı/Zararı   -15.438.840 -20.360.160
AZINLIK PAYLARI   0 0
TOPLAM KAYNAKLAR   1.596.146.997 1.721.077.367
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.