Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özsermaye Değişim Tablosu

12/08/2011 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2011 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 12 Ağustos 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:22

  Özsermaye Değişim Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2011 16:12:43
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:25

  Özsermaye Değişim Tablosu
                             
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan                          
Raporlama Birimi TL                          
  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) Net Dönem Karı/(Zararı)                 TOPLAM
1 Ocak 2010 itibariyle (önceden raporlanan) 113.421.625 34.691.309 678.006.480 284.365.312 -88.659.859                 1.021.824.867
Düzeltme etkisi (Not 28) 0 0 0 4.232.137 -1.561.758                 2.670.379
1 Ocak 2010 itibariyle (yeniden düzenlenmiş) 113.421.625 34.691.309 678.006.480 288.597.449 -90.221.617                 1.024.495.246
Transfer 0 0 0 -90.221.617 90.221.617                 0
Toplam kapsamlı gider 0 0 0 0 -502.920                 -502.920
30 Haziran 2010 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 198.375.832 -502.920                 1.023.992.326
                             
1 Ocak 2011 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 198.375.832 -20.360.160                 1.004.135.086
Transfer 0 0 0 -20.360.160 20.360.160                 0
Toplam kapsamlı gider 0 0 0 0 -14.377.338                 -14.377.338
30 Haziran 2011 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 178.015.672 -14.377.338                 989.757.748
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.