Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

12/08/2011 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2011 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 12 Ağustos 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:22

  Bilanço
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2011 16:12:39
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:23

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062011 31122010
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   457.936.559 546.538.698
Nakit ve Benzerleri 5 120.149.393 225.339.230
Finansal Yatırımlar   0 767.369
Ticari Alacaklar   103.297.413 113.320.872
- Diğer Ticari Alacaklar 7 102.603.499 112.902.028
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 693.914 418.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   7.910.377 6.435.888
- Diğer Alacaklar   625.750 83.057
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25 7.284.627 6.352.831
Stoklar 8 212.081.020 187.610.625
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   14.498.356 13.064.714
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.145.985.272 1.174.192.762
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   17.742.797 17.922.517
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 202.782.564 205.141.900
Maddi Duran Varlıklar 10 557.708.294 580.737.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 9.915.936 16.000.034
Şerefiye 12 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 49.825.180 46.379.913
Diğer Duran Varlıklar   6.000.000 6.000.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.603.921.831 1.720.731.460
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   567.608.718 673.046.098
Finansal Borçlar 6 43.752.515 33.389.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 692.533 565.705
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   358.213.224 412.665.842
-Diğer Ticari Borçlar 7 352.575.319 407.824.324
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 5.637.905 4.841.518
Diğer Borçlar   21.724.870 33.785.820
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar   20.330.844 30.648.060
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25 1.394.026 3.137.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü   0 0
Borç Karşılıkları 13 103.827.300 165.002.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 17.084.677 12.684.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   22.313.599 14.951.227
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   46.555.365 43.550.276
Finansal Borçlar      
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 13.342.889 11.911.863
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   7.882.507 7.336.015
- İlişkili Taraflara Borçlar 25 7.882.507 7.336.015
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 25.329.969 24.302.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   989.757.748 1.004.135.086
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   989.757.748 1.004.135.086
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16 178.015.672 198.375.832
Net Dönem Karı/Zararı   -14.377.338 -20.360.160
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.603.921.831 1.720.731.460
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.