Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

28/10/2011

  Gelir Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2011 11:45:29


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2011 - 30.09.2011 01.01.2010 - 30.09.2010 01.07.2011 - 30.09.2011 01.07.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 17 1.799.772.590 1.818.135.521 649.951.075 642.092.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 39.495.061 38.245.740 14.958.818 12.638.473
Satışların Maliyeti (-) 17 -1.415.198.430 -1.426.708.495 -514.236.826 -502.912.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17 -10.126.042 -7.576.124 -4.046.066 -2.681.721
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   413.943.179 422.096.642 146.627.001 149.136.631
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler   0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)   0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)   0 0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR   413.943.179 422.096.642 146.627.001 149.136.631
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -39.534.309 -40.650.746 -13.022.598 -13.573.840
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -395.026.747 -380.838.291 -139.270.730 -136.241.825
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 6.798.054 11.785.874 1.258.493 1.346.959
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -19.286.275 -12.699.866 -4.189.851 -1.057.642
FAALİYET KARI/ZARARI   -33.106.098 -306.387 -8.597.685 -389.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 20.149.141 25.359.483 5.959.344 7.447.015
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -10.295.771 -22.433.684 -2.791.782 -4.184.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -23.252.728 2.619.412 -5.430.123 2.873.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   4.263.138 -2.073.671 817.871 -1.824.637
- Dönem Vergi Gelir/Gideri   0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 23 4.263.138 -2.073.671 817.871 -1.824.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -18.989.590 545.741 -4.612.252 1.048.661
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -18.989.590 545.741 -4.612.252 1.048.661
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0 0 0
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -18.989.590 545.741 -4.612.252 1.048.661
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -18.989.590 545.741 -4.612.252 1.048.661
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -18.989.590 545.741 -4.612.252 1.048.661
           
Hisse Başına Kazanç 24 -0,167425 0,004812 -0,040665 0,009246
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.