Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

28/10/2011

  Bilanço
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2011 11:45:28


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30.09.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   449.499.426 546.538.698
Nakit ve Benzerleri 5 110.437.096 225.339.230
Finansal Yatırımlar   0 767.369
Ticari Alacaklar   100.260.461 113.320.872
- Diğer Ticari Alacaklar 7 99.798.438 112.902.028
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 462.023 418.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   13.550.343 6.435.888
- Diğer Alacaklar   8.652.339 83.057
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25 4.898.004 6.352.831
Stoklar 8 207.826.496 187.610.625
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   17.425.030 13.064.714
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.139.034.521 1.174.192.762
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   19.791.034 17.922.517
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 205.711.927 205.141.900
Maddi Duran Varlıklar 10 545.823.122 580.737.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 9.054.886 16.000.034
Şerefiye 12 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 50.643.051 46.379.913
Diğer Duran Varlıklar   6.000.000 6.000.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.588.533.947 1.720.731.460
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   554.569.767 673.046.098
Finansal Borçlar 6 51.350.317 33.389.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 736.111 565.705
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   348.084.305 412.665.842
-Diğer Ticari Borçlar 7 342.040.087 407.824.324
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 6.044.218 4.841.518
Diğer Borçlar   19.073.843 33.785.820
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar   17.414.289 30.648.060
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25 1.659.554 3.137.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Borç Karşılıkları 13 106.535.583 165.002.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 8.183.898 12.684.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   20.605.710 14.951.227
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   48.818.684 43.550.276
Finansal Borçlar      
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 14.774.896 11.911.863
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   8.073.344 7.336.015
- İlişkili Taraflara Borçlar 25 8.073.344 7.336.015
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 25.970.444 24.302.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   985.145.496 1.004.135.086
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   985.145.496 1.004.135.086
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 16 678.006.480 678.006.480
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16 178.015.672 198.375.832
Net Dönem Karı/Zararı   -18.989.590 -20.360.160
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.588.533.947 1.720.731.460
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.