Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

04/05/2012

  Gelir Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.05.2012 15:47:52


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 17 587.059.271 584.630.150    
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 17.017.474 14.206.472    
Satışların Maliyeti (-) 17 -463.491.573 -461.317.272    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -2.364.193 -3.412.019    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   138.220.979 134.107.331    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -11.730.520 -12.039.378    
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -138.586.822 -134.681.935    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 858.818 2.406.174    
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -291.860 -10.111.567    
FAALİYET KARI/ZARARI   -11.529.405 -20.319.375    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 4.969.320 10.215.996    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -3.512.998 -5.484.860    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -10.073.083 -15.588.239    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   2.332.191 149.399    
- Dönem Vergi Gelir/Gideri          
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 23 2.332.191 149.399    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -7.740.892 -15.438.840    
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -7.740.892 -15.438.840    
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim          
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim          
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim          
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim          
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar          
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri          
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -7.740.892 -15.438.840    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -7.740.892 -15.438.840    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -7.740.892 -15.438.840    
           
Hisse Başına Kazanç 24 -0,068249 -0,136119    
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.