Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

04/05/2012

  Bilanço
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.05.2012 15:47:51


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032012 31122011
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   440.759.576 466.804.445
Nakit ve Benzerleri 5 116.685.973 133.787.563
Finansal Yatırımlar   0 0
Ticari Alacaklar   105.493.520 122.790.404
Diğer Ticari Alacaklar 7 104.691.672 122.376.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 801.848 413.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   4.399.430 4.988.587
Diğer Alacaklar   413.906 131.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25 3.985.524 4.856.627
Stoklar 8 192.456.593 190.166.299
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   21.724.060 15.071.592
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.096.016.897 1.108.714.417
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   18.947.811 20.048.587
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 195.383.085 193.733.440
Maddi Duran Varlıklar 10 521.169.341 535.259.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 5.453.766 6.942.186
Şerefiye 12 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 48.552.393 46.220.203
Diğer Duran Varlıklar   4.500.000 4.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.536.776.473 1.575.518.862
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   537.867.712 571.140.114
Finansal Borçlar 6 25.855.377 16.952.156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 827.437 688.166
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   342.285.724 391.065.282
Diğer Ticari Borçlar 7 334.373.343 385.496.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 7.912.381 5.568.325
Diğer Borçlar   20.887.021 30.578.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar   19.788.926 29.210.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25 1.098.095 1.368.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü   0 0
Borç Karşılıkları 13 109.412.128 108.910.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 14.023.223 18.068.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   24.576.802 4.876.388
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   39.780.747 37.509.842
Finansal Borçlar      
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 13.709.359 14.299.522
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   7.247.131 5.764.094
İlişkili Taraflara Borçlar 25 7.247.131 5.764.094
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 18.824.257 17.446.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   959.128.014 966.868.906
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   959.128.014 966.868.906
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16 140.749.492 178.015.672
Net Dönem Karı/Zararı   -7.740.892 -37.266.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.536.776.473 1.575.518.862
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.