Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

16/08/2012 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ
İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş 

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2012 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 

İncelemenin Kapsamı 

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 16 Ağustos 2012 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.08.2012 17:36:08

  Bilanço
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.08.2012 17:26:20
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.08.2012 17:36:12

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062012 31122011
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   434.173.436 466.804.445
Nakit ve Benzerleri 5 90.336.764 133.787.563
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   109.012.485 122.790.404
Diğer Ticari Alacaklar 7 107.745.486 122.376.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 1.266.999 413.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   4.169.815 4.988.587
Diğer Alacaklar   610.337 131.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 3.559.478 4.856.627
Stoklar 8 213.661.287 190.166.299
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   16.993.085 15.071.592
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.091.958.238 1.108.714.417
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   19.175.648 20.048.587
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 196.593.222 193.733.440
Maddi Duran Varlıklar 10 510.049.167 535.259.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 4.480.185 6.942.186
Şerefiye 12 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 48.369.392 46.220.203
Diğer Duran Varlıklar   11.280.123 4.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.526.131.674 1.575.518.862
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   527.699.222 571.140.114
Finansal Borçlar 6 0 16.952.156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 949.988 688.166
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   359.381.581 391.065.282
Diğer Ticari Borçlar 7 353.102.552 385.496.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 6.279.029 5.568.325
Diğer Borçlar   26.090.563 30.578.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar   25.590.609 29.210.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 499.954 1.368.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Borç Karşılıkları 13 99.222.421 108.910.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 9.681.977 18.068.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 32.372.692 4.876.388
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   40.235.355 37.509.842
Finansal Borçlar   0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 13.043.291 14.299.522
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   7.174.257 5.764.094
İlişkili Taraflara Borçlar 26 7.174.257 5.764.094
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 20.017.807 17.446.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   958.197.097 966.868.906
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   958.197.097 966.868.906
Ödenmiş Sermaye 17 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 17 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 17 140.749.492 178.015.672
Net Dönem Karı/Zararı   -8.671.809 -37.266.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.526.131.674 1.575.518.862

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.