Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

02/11/2012

  Gelir Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.11.2012 11:59:18


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011 01.07.2012 - 30.09.2012 01.07.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 18 1.839.149.146 1.799.772.590 658.772.106 649.951.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 47.367.172 39.495.061 14.959.253 14.958.818
Satışların Maliyeti (-) 18 -1.441.397.360 -1.415.198.430 -514.363.502 -514.236.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -8.383.053 -10.126.042 -3.313.890 -4.046.066
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   436.735.905 413.943.179 156.053.967 146.627.001
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 19 -36.987.028 -39.534.309 -13.251.993 -13.022.598
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -408.289.574 -395.026.747 -136.694.174 -139.270.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 21 3.349.501 6.798.054 685.011 1.258.493
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 21 -2.720.131 -19.286.275 -464.850 -4.189.851
FAALİYET KARI/ZARARI   -7.911.327 -33.106.098 6.327.961 -8.597.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 22 13.254.849 20.149.141 3.862.039 5.959.344
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 23 -8.925.684 -10.295.771 -2.951.164 -2.791.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -3.582.162 -23.252.728 7.238.836 -5.430.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   489.230 4.263.138 -1.659.959 817.871
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 24 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 24 489.230 4.263.138 -1.659.959 817.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -3.092.932 -18.989.590 5.578.877 -4.612.252
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -3.092.932 -18.989.590 5.578.877 -4.612.252
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim          
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim          
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim          
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim          
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar          
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri          
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -3.092.932 -18.989.590 5.578.877 -4.612.252
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları          
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları          
           
Hisse Başına Kazanç 25 -0,027269 -0,167425 0,049187 -0,040665
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.