Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

02/11/2012

  Bilanço
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.11.2012 11:59:17


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30092012 31122011
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   434.410.747 466.804.445
Nakit ve Benzerleri 5 87.843.018 133.787.563
Finansal Yatırımlar   0 0
Ticari Alacaklar   123.960.016 122.790.404
Diğer Ticari Alacaklar 7 123.447.214 122.376.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 512.802 413.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   8.125.389 4.988.587
Diğer Alacaklar   4.482.323 131.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 3.643.066 4.856.627
Stoklar 8 199.847.174 190.166.299
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   14.635.150 15.071.592
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.086.224.047 1.108.714.417
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   19.149.789 20.048.587
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 206.270.900 193.733.440
Maddi Duran Varlıklar 10 499.744.749 535.259.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 3.998.475 6.942.186
Şerefiye 12 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 46.709.433 46.220.203
Diğer Duran Varlıklar   8.340.200 4.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.520.634.794 1.575.518.862
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   515.483.348 571.140.114
Finansal Borçlar 6 15.150.740 16.952.156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 1.121.441 688.166
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   341.882.339 391.065.282
Diğer Ticari Borçlar 7 335.721.952 385.496.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 6.160.387 5.568.325
Diğer Borçlar   24.504.861 30.578.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar   23.986.699 29.210.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 518.162 1.368.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü   0 0
Borç Karşılıkları 13 89.877.043 108.910.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 11.144.596 18.068.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 31.802.328 4.876.388
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   41.375.472 37.509.842
Finansal Borçlar 6 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 13.106.104 14.299.522
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   7.203.491 5.764.094
İlişkili Taraflara Borçlar 26 7.203.491 5.764.094
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 21.065.877 17.446.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   963.775.974 966.868.906
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   963.775.974 966.868.906
Ödenmiş Sermaye 17 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 17 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 17 140.749.492 178.015.672
Net Dönem Karı/Zararı   -3.092.932 -37.266.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.520.634.794 1.575.518.862
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.