Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özsermaye Değişim Tablosu

02/05/2013

  Özsermaye Değişim Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2013 20:04:47


  Özsermaye Değişim Tablosu

                             
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan                          
Raporlama Birimi TL                          
  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) Net Dönem Zararı                 TOPLAM
1 Ocak 2012 itibariyle (önceden raporlanan) 113.421.625 34.691.309 678.006.480 178.015.672 -37.266.180                 966.868.906
Muhasebe politikasındaki değişimin etkisi (Dipnot 2.5) 0 0 0 7.002.627 -7.002.627                 0
1 Ocak 2012 itibariyle (yeniden düzenlenmiş) 113.421.625 34.691.309 678.006.480 185.018.299 -44.268.807                 966.868.906
Transfer 0 0 0 -44.268.807 44.268.807                 0
Toplam kapsamlı gider 0 0 0 0 -7.740.892                 -7.740.892
31 Mart 2012 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 140.749.492 -7.740.892                 959.128.014
                             
01 Ocak 2013 itibariyle (önceden raporlanan) 113.421.625 34.691.309 678.006.480 140.749.492 -5.496.004                 961.372.902
Muhasebe politikasındaki değişimin etkisi (Dipnot 2.5) 0 0 0 -2.320.874 2.320.874                 0
1 Ocak 2013 itibariyle (yeniden düzenlenmiş) 113.421.625 34.691.309 678.006.480 138.428.618 -3.175.130                 961.372.902
Transfer 0 0 0 -3.175.130 3.175.130                  
Toplam kapsamlı gider 0 0 0 0 -8.026.762                 -8.026.762
31 Mart 2013 itibariyle 113.421.625 34.691.309 678.006.480 135.253.488 -8.026.762                 953.346.140
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.