Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

02/05/2013

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2013 20:04:46


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032013 31032012
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -8.026.762 -7.740.892
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 1.141.877 1.097.055
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 12.402.272 13.410.100
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 1.694.298 1.570.884
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar 21 409.032 -510.065
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim   -524.524 501.600
Değer düşüklüğü karşılığı 21 107.850 168.450
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 553.192 383.020
Kıdem tazminatı karşılığı 15 2.044.395 2.605.944
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 2.413.563 556.431
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 348.013 -611.692
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -150.753 -120.129
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   -114.832 171.746
Vergi gideri/(geliri) 24 881.515 -2.332.191
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   13.179.136 9.150.261
Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   14.901.334 17.128.425
Stoklardaki artış   -12.721.088 -1.678.602
İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış 26 807.878 483.131
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış   -6.474.502 -5.833.638
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış   -402.402 -9.421.700
Ticari borçlar azalış   12.741.805 -51.123.614
İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış 26 796.210 3.556.827
Gider tahakkukları (artış) / azalış   18.337.426 14.707.923
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   404.984 564.087
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit   41.570.781 -22.466.900
Ödenen vergi   0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 -1.307.865 -1.227.913
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   40.262.916 -23.694.813
       
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 10 -842.714 -338.227
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -44.734 -84.308
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 -8.228.621 -2.747.343
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   280.178 1.362.388
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -8.835.891 -1.807.490
       
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   0 25.855.377
Kredi geri ödemeleri   -5.833.220 -16.952.156
Finansal kiralama geri ödemeleri   -174.090 -179.460
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   -6.007.310 8.723.761
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış   25.419.715 -16.778.542
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   82.382.240 133.787.563
Faiz tahakkuku   150.753 120.129
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi   107.615 -443.176
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   108.060.323 116.685.974
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.