Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

02/05/2013

  Gelir Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2013 20:04:45


  Kapsamlı Gelir Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 31.03.2013 01.01.2012 - 31.03.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 18 584.686.913 587.059.271    
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 13.926.407 15.806.998    
Satışların Maliyeti (-) 18 -452.884.201 -463.491.573    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -2.590.712 -2.364.193    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   143.138.407 137.010.503    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 19 -11.656.880 -11.730.520    
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -139.938.158 -137.376.346    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 21 554.387 858.818    
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 21 -755.556 -291.860    
FAALİYET KARI/ZARARI   -8.657.800 -11.529.405    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 22 2.318.410 4.969.320    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 23 -805.857 -3.512.998    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -7.145.247 -10.073.083    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   -881.515 2.332.191    
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 24 0 0    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 24 -881.515 2.332.191    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -8.026.762 -7.740.892    
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -8.026.762 -7.740.892    
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0    
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0    
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0    
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0    
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0    
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -8.026.762 -7.740.892    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -8.026.762 -7.740.892    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -8.026.762 -7.740.892    
           
Hisse Başına Kazanç 25 0,070800 0,068200    
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.