Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

02/05/2013

  Bilanço
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2013 20:04:44


  Bilanço

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032013 31122012
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   433.960.310 407.757.002
Nakit ve Benzerleri 5 108.060.323 82.382.240
Finansal Yatırımlar   0 0
Ticari Alacaklar   106.706.610 124.553.073
Diğer Ticari Alacaklar 7 106.255.508 123.570.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 451.102 982.668
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar   0 0
Diğer Alacaklar   3.336.773 3.365.662
Diğer Alacaklar   453.323 205.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 2.883.450 3.159.762
Stoklar 8 197.249.065 184.875.990
Canlı Varlıklar   0 0
Diğer Dönen Varlıklar   18.607.539 12.580.037
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.103.159.250 1.110.066.480
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   19.369.614 19.170.037
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 244.020.639 236.933.895
Maddi Duran Varlıklar 10 474.063.460 485.720.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.443.732 3.098.665
Şerefiye 12 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 45.813.639 46.695.154
Diğer Duran Varlıklar   16.437.665 16.437.665
TOPLAM VARLIKLAR   1.537.119.560 1.517.823.482
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   538.012.736 510.383.831
Finansal Borçlar 6 0 5.833.220
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 827.060 675.477
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   364.591.762 350.222.463
Diğer Ticari Borçlar 7 356.303.383 343.561.578
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 8.288.379 6.660.885
Diğer Borçlar   38.906.385 38.736.220
Diğer Kısa Vadeli Borçlar   38.015.591 37.723.847
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 890.794 1.012.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Borç Karşılıkları 13 90.407.638 90.932.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 11.447.148 11.220.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 31.832.743 12.763.741
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   45.760.684 46.066.749
Finansal Borçlar      
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 13.509.076 13.841.966
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   6.975.943 7.685.648
İlişkili Taraflara Borçlar 26 6.975.943 7.685.648
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 25.275.665 24.539.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   953.346.140 961.372.902
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   953.346.140 961.372.902
Ödenmiş Sermaye 17 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 17 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 17 135.253.488 138.428.618
Net Dönem Karı/Zararı   -8.026.762 -3.175.130
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.537.119.560 1.517.823.482
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.