Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

02/11/2012

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.11.2012 11:59:19


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30092012 30092011
Raporlama Birimi   TL TL
       
Vergi öncesi dönem zararı   -3.092.932 -18.989.590
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 3.436.586 4.678.736
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 40.732.016 44.549.916
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 4.997.580 5.005.136
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar 21 -109.827 4.794.139
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim   -9.849.640 279.148
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi   -6.183.845 -9.365.964
Değer düşüklüğü karşılığı 21 1.174.384 803.247
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 -637.585 -1.093.680
Kıdem tazminatı karşılığı 15 7.842.619 10.536.420
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 1.443.727 675.987
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 2.162.472 -569.168
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -363.934 -306.667
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   -486.917 3.582.980
Vergi geliri 24 -489.230 -4.263.139
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   40.575.474 40.317.501
Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   -2.514.413 12.427.603
Stoklardaki artış   -11.843.347 -19.646.703
İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış 26 1.114.635 1.411.648
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış   -4.515.123 -14.798.115
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış   -9.833.607 -8.999.705
Ticari borçlar azalış   -48.335.608 -67.262.443
İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış 26 -258.137 1.940.029
Gider tahakkukları (artış) / azalış   17.591.414 -61.255.689
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   3.048.100 5.654.483
Diğer duran varlıklardaki azalış   -5.340.200 0
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit   -20.310.812 -110.211.391
Ödenen vergi   0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -4.222.968 -8.868.374
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -24.533.780 -119.079.765
       
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 10 -5.722.962 -12.703.535
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -2.063.874 -1.557.266
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 -16.446.656 -5.248.763
Finansal yatırımlardaki değişim   0 767.369
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   4.533.435 5.202.351
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -19.700.057 -13.539.844
       
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   15.150.740 51.350.317
Kredi geri ödemeleri   -16.952.156 -33.389.968
Finansal kiralama geri ödemeleri   -514.103 -549.541
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   -2.315.519 17.410.808
       
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış   -46.549.356 -115.208.801
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   133.787.563 225.339.230
Faiz tahakkuku   363.934 306.667
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi   240.877 0
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   87.843.018 110.437.096
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.