Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özkaynak Değişim Tablosu

30/10/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Eylül 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Şirket'in detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen düzeltmeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

3.İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Not 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus

4.Detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolara ile 30 Eylül 2012 tarihinde sonra eren dokuz aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolara ilişkin düzeltmeler tarafımızca incelenmiştir. Söz konusu düzeltmelerde Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30 Ekim 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:51

  Özkaynak Değişim Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2013 15:27:41
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:55

  Özkaynak Değişim Tablosu
                                             
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan                                          
Raporlama Birimi TL                                          
    Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı       Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM                                            
1 Ocak 2012 İtibariyle Bakiyeler (Önceden Raporlanan)     113.421.625 678.006.480     34.691.309             237.505.467 -59.489.795 -37.266.180       966.868.906   966.868.906
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                 7.002.627             -7.002.627       0   0
Yeniden düzenleme etkisi (Dipnot 2.3)                             -45.260.000         -45.260.000   -45.260.000
Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                            
Transferler                             -44.268.807 44.268.807       0   0
Toplam Kapsamlı Gelir                               -10.274.187       -10.274.187   -10.274.187
Sermaye Artırımı                                            
Temettüler                                            
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış                                            
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış                                            
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                            
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler                                            
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış                                            
30 Eylül 2012 İtibariyle Bakiyeler     113.421.625 678.006.480     34.691.309   7.002.627         237.505.467 -149.018.602 -10.274.187       911.334.719   911.334.719
                                             
CARİ DÖNEM                                            
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Önceden Raporlanan)     113.421.625 678.006.480     34.691.309   7.002.627         237.505.467 -149.018.602 -5.496.004       916.112.902   916.112.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler                 -2.320.874             2.320.874       0   0
Yeniden düzenleme etkisi (Dipnot 2.3)                               -7.181.255       -7.181.255   -7.181.255
Hatalara İlişkin Düzeltmeler                                            
Transferler                             -10.356.385 10.356.385       0   0
Toplam Kapsamlı Gelir                               -72.212.363       -72.212.363   -72.212.363
Sermaye Artırımı                                            
Temettüler                                            
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış                                            
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış                                            
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış                                            
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler                                            
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış                                            
30 Eylül 2013 İtibariyle Bakiyeler     113.421.625 678.006.480     34.691.309   4.681.753         237.505.467 -159.374.987 -72.212.363       836.719.284   836.719.284
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.