Finansal Duran Varlık Satışı

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961673 linkinden ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Satışı
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
 
Finansal Duran Varlık Satışı
 
 
 
 
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
 
 
Evet (Yes)
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
 
 
 
13.08.2021
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
 
 
Evet (Yes)
 
Bildirim İçeriği
 
 
 
 
 
 
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
 
 
12/08/2021
 
 
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
 
 
 
Evet
 
 
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
 
 
 
Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi
 
 
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
 
 
 
Gayrimenkul geliştirme ve işletme
 
 
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
 
 
 
113.264.693,28 TL
 
 
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
 
 
 
03.09.2021
 
 
Satış Koşulları
 
 
 
Peşin (Cash)
 
 
Satılan Payların Nominal Tutarı
 
 
 
113.264.693,28 TL
 
 
Beher Pay Fiyatı
 
 
 
1,87 TL
 
 
Toplam Tutar
 
 
 
212.000.000 TL (KDV hariç)
 
 
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
 
 
 
100
 
 
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
 
 
 
0
 
 
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
 
 
 
0
 
 
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
 
 
 
4,7%
 
 
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
 
 
 
2,7%
 
 
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
 
 
 
Olumlu
 
 
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
 
 
 
4,4 MTL (Masraflar Hariç ve Vergi Öncesi Tutardır)*
 
 
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
 
 
 
Şirketin borç seviyesi azaltılacaktır.
 
 
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
 
 
-
 
 
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
 
 
 
Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul
 
 
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
 
 
 
Hayır (No)
 
 
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
 
 
 
Yoktur.
 
 
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
 
 
 
03/09/2021
 
 
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
 
 
 
Pazarlık usulü
 
 
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
 
 
 
Düzenlenmedi (Not Prepared)
 
 
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
 
 
 
İlişkili taraf işlemi olmayıp mevzuatsal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 
 
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
 
 
 
-
 
 
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
 
 
 
-
 
 
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
 
 
 
-
 
 
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
 
 
 
-
 
Açıklamalar
 
 
 
 

 

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (‘'CarrefourSA'') ile Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul (‘'Alıcılar'') arasında CarrefourSA'nın %100 oranında pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'nin (''Adana Gayrimenkul'') sermayesinin %100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113.264.693,28 adet payın tamamının 212.000.000 TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında, Alıcılar'a satılması hususunda 03.09.2021 tarihinde hisse devri sözleşmesi imzalanmış ve pay devir işlemi tamamlanmıştır.

*Sözleşme ve devir tarihi itibariyle gerçekleşen finansal sonuçlara göre güncellenmiştir.

 

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.