Finansal Duran Varlık Edinimi / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Pay Alım Satım Sözleşmesi'ne ilişkin Rekabet Kurumu izni

30/06/2015

  Finansal Duran Varlık Edinilmesi
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.06.2015 17:09:39
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.06.2015 17:14:35


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 15.05.2015
Özet Bilgi : Pay Alım Satım Sözleşmesi'ne ilişkin Rekabet Kurumu izni


  

     
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 15.05.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Süpermarket ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Ticaret
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 134.620.000,00 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Pay Alım Satım Sözleşmesi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde belirtilen ön koşulların yerine getirilmesinin akabinde tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları : Nakden satın alma
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 114.427.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 3,7541 TL
Toplam Tutar : 429.574.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %85
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %85
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %85
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %23,92
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Evet
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : İlişkili taraf değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık usulü ile anlaşılmıştır
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Pazarlık usulü ile anlaşılmıştır
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından 15.05.2015 tarihinde yapılmış, Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmesi konusundaki Özel Durum Açıklaması'na konu olan; Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin; Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne ait olan Şirket toplam sermayesinin %85'ini temsil eden paylarının Şirketimizce satın alınması işlemine Rekabet Kurumu'nun 30.06.2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.