Finansal Duran Varlık Edinimi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak hakkındadır.

16/10/2014

  Finansal Duran Varlık Edinilmesi
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.10.2014 18:16:16
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.10.2014 18:18:25


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00Faks: 0216 655 00 50
E-posta adresi : info@carrefour.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 15.10.2014
Özet Bilgi : Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak hakkındadır.


  

     
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.10.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet vb. inşaatı)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 100.000.000,00 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Şirket kuruluşu
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 15.10.2014
Edinme Koşulları : Şirket kuruluşu
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 100.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 0.01 TL (1 Kuruş)
Toplam Tutar : 100.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %5.8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Yeni kuruluş
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Yeni kuruluş
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Yok
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Yok
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Şirket kuruluşu


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 14.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 

Kurulmakta olan 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) sermayeli Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirkete  10.000.000.000 (Onmilyar) adet pay karşılığı 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'sı sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.