Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tamamlanması

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893088 linkten ulaşabilirsiniz.
 

 
Özet Bilgi
Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
700.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
127.773.765,72
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
CRFSA, TRECARF00032
700.000.000
595.755.646,040
85,10794
 
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
700.000.000
595.755.646,040
85,10794
Sermaye Azaltım Tarihi
24.11.2020
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CRFSA, TRECARF00032
700.000.000
23.529.411,760
22,57140
17,00
 
CRFSA, TRECARF00032
Nâma
CRFSA(RÜÇHAN), TRRCARF00018
5.498,811
0
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
700.000.000
23.529.411,760
22,57140
5.498,811
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 08.09.2020 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
24.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
08.12.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.11.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
12.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
26.08.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına karar verildiği; 19.11.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ise aynı tarihte gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında söz konusu Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların görüşülerek kabul edildiği kamuya duyurulmuştu.
 
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;
 
- Sermaye azaltımı işlemlerinin 24.11.2020 tarihinde usulüne uygun olarak tamamlandığı ve çıkarılmış sermayenin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürüldüğü,
 
- 24.11.2020 ile 08.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 23.523.912,949 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 399.906.630,78 TL brüt gelir elde edildiği,
 
- Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 5.498,811 TL nominal değerli paylardan tamamının 10.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 596.422,16 TL brüt gelir elde edildiği,
 
- Tüm bu işlemler sonucunda azaltılan 104.244.353,96 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 23.529.411,76 TL tutarda artırılarak 127.773.765,72 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 400.503.052,94 TL brüt gelir elde edildiği,
 
- Böylelikle, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı
 
tespit edilmiş olup, 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve bu toplantıda kabul edilen esas sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
 
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.