Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı Başvurusu Kapsamında SPK Tarafından Onaylanan İzahname

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889403 linkten ulaşabilirsiniz.

İzahname

     
   

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Hayır (No)

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

-

 

Bildirim İçeriği

     
   

Açıklamalar

     
   

Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün (20.11.2020) teslim alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamenin ilk kısmı (s.1- 66) ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.