Esas Sözleşme Tadili

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Tadili

21/04/2015

  Esas Sözleşme Tadili
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 21.04.2015 07:57:14
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 21.04.2015 08:01:32


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Şirket Ana Sözleşmesi'nin Tadili


  AÇIKLAMA:

20.04.2015 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Ekli tadil tasarısına göre Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23üncü maddelerinin değiştirilmesine, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na uygun görüş için müracaat edilmesine, 

2-Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasını takiben, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek ekli tadil tasarısı kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadili ile ilgili olarak izin talebinde bulunulmasına,

3-İlgili izinlerin alınmasını takiben Ana Sözleşme tadil metninin toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.