Esas Sözleşme Tadili

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Şirket Ana Sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı

02/06/2015

  Esas Sözleşme Tadili
 

 
1 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.06.2015 17:49:50


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 21.04.2015
Özet Bilgi : Şirket Ana Sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı


  AÇIKLAMA:

Şirketimizin imtiyazlı pay gruplarının kaldırılması amacıyla esas sözleşmemizin 6,7,9,14 ve 23'ncü maddelerine ilişkin tadil tasarılarımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 gün ve 2015/14 sayılı kurul kararı ile uygun bulunmuştur. 

İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Buna ilişkin ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı yapılacak olup, değişiklikler onaya sunulacaktır. 

İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması Olağanüstü Genel Kurul ve Pay Sahipleri Özel Kurullarında onaylandıktan sonra gerçekleşecektir.

İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması, SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 5.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlemler arasında sayılmış ancak aynı Tebliğin 12'nci maddesinde "Ortakların mevcut paylarına tanınmış imtiyazlarının tüm ortaklar için bedelsiz olarak tamamen kaldırılması işlemlerinde ayrılma hakkı doğmadığı" hükme bağlanmıştır. 

Buna göre imtiyazlı pay gruplarının kaldırılmasında ayrılma hakkı doğmayacaktır. 

Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantılarında esas sözleşme değişikliklerinin onaylanmasından sonra; Şirketimizde imtiyazlı pay gruplarının kaldırılması tüm ortaklarımız için bedelsiz yapılacağından yani A grubu pay sahibi payını verip verdiği pay kadar yeni grupsuz Carrefoursa payını bedelsiz alacak, aynı şekilde B grubu pay sahibi payını verip verdiği pay kadar grupsuz Carrefoursa payını bedelsiz alacaktır.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.