Elden Çıkarma Sözleşmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

02/08/2017

Özet Bilgi

ELDEN ÇIKARMA SÖZLEŞMESİ

İlgili Şirketler

[MGROS, KIPA]

İlgili Fonlar

[]

 

 

Özel Durum Açıklaması (Genel)

 

 

 
 

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

 

 

 

Hayır (No)

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

 

 

 

Hayır (No)

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

 

 

 

-

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

 

 

 

Evet (Yes)

 

Bildirim İçeriği

 

 

 
 

 

Açıklamalar

 

 

 
 


Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa")  arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV'dir.

Şirketimiz bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu karar, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.