Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim / CRFSA

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Tic. Merk. A.Ş.'ne devir olunması

21/10/2015

  Devrolmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.10.2015 08:38:45
2 MEHMET TEVFİK NANE Yönetim Kurulu Üyesi KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.10.2015 08:41:48


 

   
Adres Zafer Mah. Tonguçbaba Cad. No:96 Esenyurt İstanbul
Telefon 212 - 4561500
Faks 212 - 4286049
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4561500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4286049
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi CarrefourSA Carrefour Sabancı Tic. Merk. A.Ş.'ne devir olunması


 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2015
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2015
Devrolunan Şirketin Unvanı CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından; 

1. Şirketimizin 30.06.2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136 ila 158 ve 191 ila 194'üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'ne devir olma suretiyle birleşilmesine, 

2. Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun hazırlanmasına ve hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu'nun Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Tevfik Nane ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kutay Kartallıoğlu tarafından imzalanmasına, 

3.Birleşme işlemlerinin takibi ve mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelatın sonuçlandırılması hususunda Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına, 

karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.