Değerleme Raporu / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

15.07.2015 tarihli SPK'na başvurumuza istinaden düzenlenen özet değerleme raporu hakkındadır

28/08/2015

  Değerleme Raporu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.08.2015 11:10:12
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.08.2015 11:12:37


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 15.07.2015
Özet Bilgi : 15.07.2015 tarihli SPK'na başvurumuza istinaden düzenlenen özet değerleme raporu hakkındadır


  

15.07.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu, Kiler Alişveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünün Şirketimize geçmesi nedeniyle, Kiler Alişveris Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmiş olan %15 oranındaki hisselerinin zorunlu alım teklifi ve bu kapsamda gerekli diğer izinlerin alınması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayili Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, 15.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmiş olduğumuz başvuruya ilişkin özet değerleme raporu ekte yer almaktadır. 

Raporun sonuç kısmı aynen aşağıdaki gibidir;

"Çalismamızın sonucunda gelir yaklaşımı kapsaminda INA yöntemi temel değerleme yöntemi olarak belirlenirken, piyasa yaklaşımı kapsamında benzer şirketler yöntemi ikincil yöntem olarak kullanılmıştır. INA yönteminin Şirketin gelecek beklentileri ve nakit yaratma potansiyelini adil bir şekilde yansıttığı düsünülmektedir. Bu sebeple, INA yöntemi sonucu %75 oranında ağırlıklandırılmıştır. Öte yandan, benzer şirketler yöntemi yatırımcıların aynı sektörde faaliyet gösteren benzer şirketler için değerlemeye ilişkin beklentilerini yansıtması ancak şirkete özgü etkenleri göz ardı etmesi sebebiyle ilgili yöntemin sonucu %25 oranında ağırlıklandırılmıştır.

Değerleme çalışması sonuçlarına göre, 31 Mart 2015 tarihi itibariyle; Kiler'in bir adet B Grubu halka açık hissesi için önerilen fiyat hisse başına 3,29 TL olarak belirlenmiştir."

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.