Borsa İstanbul (BİST) tarafından talep edilen açıklama hk.

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846642 linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Şirketler
 
İlgili Fonlar
 
 
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)
 
 
 
 
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
 
 
 
-
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
 
 
Hayır (No)
 
Bildirim İçeriği
 
 
 
 
 
Açıklamalar
 
 
 
 
15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin 31.03.2020 tarihli finansal tablolarına göre Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığı ve hazırlanan TTK 376 Bilançosuna göre aynı tarihli özkaynaklar toplamının negatif 26.166.200 TL olduğu tespit edildiğinden bahisle, 14.05.2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kuruluna TTK 376 uyarınca konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dâhil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi, bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bulgularını genel kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
 
Bu kapsamda, Şirketimizce TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda, konuyla ilgili çeşitli hususların netleştirilmesi amacıyla bazı kamu kurumlarından talep edilen görüşlerden birisi henüz 14.05.2020 tarihi itibarıyla Şirketimize ulaşmış olup, diğer taleplerin sonuçlandırılması beklenmektedir. Bu kurumlardan talep edilen görüşlerin alınması ve yine kamu kurumlarından alınacak gerekli izin ve onayların ardından, karşılıksız kalan sermaye nedeniyle söz konusu olan, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı dâhil olmak üzere ilgili alternatifler Şirketimizin yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş olarak bir çözüm önerisi genel kurul onayına sunulacaktır.
 
Borsa İstanbul'un 15.05.2020 tarihli talebi üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüş olup, konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.