Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

BORSA İSTANBUL A.Ş.

 

24/12/2015

 

 
1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 24.12.2015 17:42:38


  Borsa Yönetim Kurulu Kararı

  

Borsa Yönetim Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Carrefoursa) tarafından devralınarak birleştiğinde tasfiyesiz olarak sona erecek olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kiler) ile ilgili olarak, Carrefoursa'nın sermaye artırımının görüşüleceği genel kurulun kararının ve birleşmeye ilişkin Carrefoursa ve Kiler yönetim kurulu kararlarının tescil edilmeleri halinde, Kiler ortaklarına verilecek Carrefoursa paylarının dağıtım tarihinde, Kiler'in Borsa kotunda bulunan paylarının Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, Carrefoursa'nın 21/12/2015 tarihli özel durum açıklaması ile ilan edilmiş pay dağıtım tarihi olan 04/01/2016 tarihinde Kiler payları Borsa kotundan çıkarılmış olacağından, Kiler payları son olarak 31/12/2015 tarihinde işlem görebilecektir. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.