Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CRFSA, KILER

BORSA İSTANBUL A.Ş.

 

31/12/2015

 

 
1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 31.12.2015 18:24:10


  Birleşme İşlemlerine İlişkin Borsa Duyurusu - düzeltme

  

Carrefoursa'nın, Kiler Gıda'yı tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralmasına ilişkin pay değişim işlemlerinin 04.01.2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle;

-24.11.2015 tarih ve 2015/116 sayılı “Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi” konulu düzenlemenin 7.1. maddesine göre Carrefoursa payları için referans fiyat 38,818 TL'dir (Sözkonusu referans fiyat, birbirlerine olan iştirak payları hariç, Carrefoursa ile Kiler Gıda paylarının en son kapanış fiyatlarına göre hesaplanan piyasa değerleri toplamının Carrefoursa'nın devralma işlemi sonrasındaki sermayesi olan 113.839.302,57 TL'yi temsil eden pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır).

-04.01.2016 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Carrefoursa paylarının sayısı 113.839.302,57, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %3 olarak dikkate alınacaktır.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.