Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu / CARFA, CARFB

BORSA İSTANBUL A.Ş.

 

07/10/2013

 

 
1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 07.10.2013 17:33:53


  Endeks Bilgileri

  

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (MKK) yapılan başvuruya istinaden, 8.388.627,05 TL Nominal değerde A grubu kaydi payın, B grubu kaydi paya dönüştürüldüğü 02.10.2013 tarihinde MKK tarafından KAP’ta yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruya istinaden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce 08.10.2013 tarihinden itibaren Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısının CARREFOURSA (A) için 59.664.347,69 , CARREFOURSA (B) için 53.757.276,88 ; fiili dolaşımdaki pay oranının CARREFOURSA (A) için %3, CARREFOURSA (B) için %2 olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.