Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kiler Alışveriş Hizm. Gıd. San ve Tic. A.Ş. ile Kiler Ankara Mağ. San. ve Tic. A.Ş.'nin devralınması

21/10/2015

  Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 21.10.2015 08:22:54
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 21.10.2015 08:25:41


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kiler Alışveriş Hizm. Gıd. San ve Tic. A.Ş. ile Kiler Ankara Mağ. San. ve Tic. A.Ş.'nin devralınması


 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2015
Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2015

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Gören)
1 KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından; 

1. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136 ila 158 ve 191 ila 194'üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde devir alma suretiyle birleşilmesine, 

2. Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun hazırlanmasına ve hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu'nun Yönetim Kurulumuz adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk DİNÇER ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Zeynel Korhan BİLEK tarafından imzalanmasına, 

3. Birleşme işlemlerinin takibi ve mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelatın sonuçlandırılması hususunda Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına, 

karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.