Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Aday Gösterilmesi

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918775 linkten ulaşabilirsiniz.

Özel Durum Açıklaması (Genel)
 
 
 
 
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
 
 
 
-
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
 
 
Hayır (No)
 
Bildirim İçeriği
 
 
 
 
 
Açıklamalar
 
 
 
 

15.02.2021 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilmesi Konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nde belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin kriterleri taşıyan Haluk BAL ve Emin Hakan EMİNSOY'un Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiş ve bağımsız üye adaylarına ilişkin bilgiler 22.02.2021 tarihinde Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/4 sayılı Bülteni'nde ilan edildiği üzere, Şirketimiz 2021 yılı için kurumsal yönetim uygulamaları açısından 2. Gruba dahil edilmiş olup, Tebliğ gereği Yönetim Kurulu'ndaki bağımsız üye sayısının toplam üye sayısının üçte birinden az olmaması gerekmektedir. Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, bugünkü kararında; Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 17.03.2021 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilmesi Konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu doğrultusunda, daha önce karara bağlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Haluk BAL ve Emin Hakan EMİNSOY ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin kriterleri taşıyan Atıl SARYAL ve Mevlüt AYDEMİR'in de Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.