Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Aday Gösterilmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

01/03/2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesi ile belirlenen kriterler de göz önüne alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Osman Dinçbaş ve Sn. Mehmet Kahya'nın aday gösterilmelerine karar verilmiştir

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla, 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.