Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2017 Faaliyet Dönemi için Genel Kurul'a Denetçi Önerilmesi

29/12/2016

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
Türkçe
 
 
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 
 
 
   
oda_UpdateAnnouncementFlag|
 
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
 
 
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
 
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
 
 
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
 
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
 
 
 
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
 
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
 
 
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
 
 
Bildirim İçeriği
 
 
 
   
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
 
 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
 
 
 
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
 
 
 
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
 
 
 
2017 Yılı Faaliyet Dönemi
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
 
 
 
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
 
 
 
-
oda_OfficialRegistrationDate|
 
 
 
Tescil Tarihi
 
 
 
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
 
 
 
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
 
 
 
-
oda_ExplanationSection|
 
 
Açıklamalar
 
 
 
   
oda_ExplanationTextBlock|
 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak;  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No.29 Kat.4-3-2-1 Zemin -2 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.