Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

28/02/2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli toplantısında;

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.