2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911404 linkten ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2020

Karar Tarihi

22.02.2021

Genel Kurul Tarihi

18.03.2021

Genel Kurul Saati

14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

17.03.2021

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

BEŞİKTAŞ

Adres

Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9 - Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,

10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2020 Olagan Genel Kurul Toplantisi Gundemi Genel Kurula Cagri İlani Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18.03.2021 günü, saat 14:00'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.