2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923832 linkten ulaşabilirsiniz.

 
Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
22.02.2021
Genel Kurul Tarihi
18.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Olagan Genel Kurul Toplantisi Gundemi Genel Kurula Cagri İlani Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2
CarrefourSA Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
 1. Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ; Sevengül KARADAĞ'ı Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN ve Ömer ÇOLLAK'ı ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
 2. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, önergenin oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
 3. 2020 Yılı Denetçi Raporları, önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okundu.
 4. 2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler.
 6. Şirket'in 2020 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
 7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Barış ORAN, Laurent Charles René Vallée, Tamer SAKA, Şerafettin KARAKIŞ, Emine Duygu KIRCA, Zeynep Pelin ERKIRALP, David Murciano, Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Emin Hakan EMİNSOY, Haluk BAL, Mevlüt AYDEMİR ve Atıl SARYAL'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
 8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 16.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar verildi.
 9. Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 10. 2020 Yılı içinde toplam 792.274,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
 11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda verilen önergenin ve gündem maddesinin görüşülmesi neticesinde; Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL ve/veya 2021 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 13. Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortak dinlendi.
Hak Kullanımüreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
CarrefourSA 2020 Olagan Genel Kurul Toplanti Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
CarrefourSA 2020 Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.