2020 Yılı Faaliyet Dönemi için Genel Kurul'a Denetçi Önerilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli toplantısında;
 
Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.   
 
Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836274 linkten ulaşabilirsiniz.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.