2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14.05.2020 Perşembe günü, saat 13:00'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836272 linkten ulaşabilirsiniz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.