2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847165 linkten ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi
2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
07.04.2020
Genel Kurul Tarihi
14.05.2020
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.05.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'ca onaylanması,
9 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,
14 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019 Olagan Genel Kurul Toplantısı Gundemi Genel Kurula Cagrı Ilanı Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2
CarrefourSA Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin Karakış, Tutanak Yazmanlığına Sevengül Karadağ, Oy Toplama Memurluğuna İlker Yıldırım ve Ömer Çollak'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

3- 2019 Yılı Denetçi Raporları önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.

4- 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler.

6- Şirket'in 2019 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

7- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 13.000 TL ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

8- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Denetçinin seçimi konusunda önergenin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2020 yılı hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

10- 2019 Yılı içinde toplam 708.985,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda önergenin ve gündem maddesinin kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

13- Gündem maddesi ile ilgili olarak öncelikle Yönetim Kurulunun bilgilendirmesinden sonra; önerge okundu, Yönetim Kurulu'na TTK. 376 kapsamında konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bunları Genel Kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verildi.

14- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortak olmadı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
CarrefourSA 2019 OGK Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2
CarrefourSA 2019 OGK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 28.05.2020 tarih ve 86480 sayılı evrakı ile, 27.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla,
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.