2019 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 343.080.788-TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2019 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 14.05.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya,  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836273 linkten ulaşabilirsiniz. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.