Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

17/03/2017

Özet Bilgi

 

2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.02.2017

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

17.03.2017

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Ödenmeyecek

Para Birimi

TRY

Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

CRFSA, TRECARF00032

 

0

0

0

0

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

CRFSA, TRECARF00032

0

0

 

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 17.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;
Şirket'in 2016 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,

 

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

700.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

19.007.069,17

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

YOK

*

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

-534.060.515

-575.113.884,36

4. Vergiler ( - )

101.893.218

0

5. Net Dönem Kârı

-432.167.297

-575.113.884,36

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

0

0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

0

0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

700.490,48

700.490,48

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

0

* Nakit

0

0

* Bedelsiz

0

0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

0

* Çalışanlara

0

0

* Yönetim Kurulu Üyelerine

0

0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17. Statü Yedekleri

0

0

18. Özel Yedekler

0

0

19. Olağanüstü Yedek

0

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

 

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

- - -

0

0

0

0

0

TOPLAM

0

0

0

0

0Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.