Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2013 Yılı Karının Kullanım Şekli Hakkındaki Teklifin Genel Kurula Sunulması

06/03/2014

  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.03.2014 11:24:12
2 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 06.03.2014 11:35:07


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6551503
Faks 216 - 6550000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Karının Kullanım Şekli Hakkındaki Teklifin Genel Kurula Sunulması

 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2014


 

   
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 0,0000000 0,0000000
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 0,0000000 0,0000000


 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A Grubu,CARFA(Eski),TRECARF00016 0,000 0,00000
B Grubu,CARFB(Eski),TRECARF00024 0,000 0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2014 tarihli ve 846 no'lu toplantısında; 
Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri:II No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tabloları incelendiğinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca dağıtılabilir kar oluşmadığından, Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.