Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

28/02/2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 11.496.411 - TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2018 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 27 Mart 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.