2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

28/02/2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.03.2019 günü, saat 15:00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.