Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

29/02/2016

  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.02.2016 17:35:29
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 29.02.2016 17:38:02


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması

 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 24.03.2016


 

   
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
CRFSA(Eski),TRECARF00032 0,0000000 0,0000000


 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
CRFSA(Eski),TRECARF00032 0,000 0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2016 tarih 1382 numaralı toplantısında; 
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 31.687.012,00.- TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 24 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.