2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

27/03/2019

27.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

 1. Toplantı Başkanlığına Şerafettin Karakış, Tutanak Yazmanlığına Merter Özay, Oy Toplama Memurluğuna İlker Yıldırım'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
 2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
 3. 2018 Yılı Denetçi Raporlarının özeti okundu.
 4. 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.
 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
 6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.
 7. Şirket'in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
 8. Denetçinin seçimi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
 9. 2018 Yılı içinde toplam 520.380,00.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
 10. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.   

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.