2017 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Yapılamaması

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

01/03/2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 305.808.897 - TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2017 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 27.03.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.